Lekcije

Here is the class outline:

1. Dinamika fluida

Osnove dinamike fluida

2. Makroskopsko stanje idealnog plina

3. Molekularno kinetička teorija