Lekcije

Here is the class outline:

Dinamika fluida
Osnove dinamike fluida
Makroskopsko stanje idealnog plina
Molekularno kinetička teorija