Skip to content
Fizika

2e 2014 - 2015


Tečaj
Nedeljko Begović
Ne zahtjeva se pristupni kod
Upis

Lekcije

Evo obrisa predavanja:

1. Dinamika fluida

Osnove dinamike fluida

2. Makroskopsko stanje idealnog plina

3. Molekularno kinetička teorija

Povratak na vrh