Skip to content
Fizika

4e 2014 - 2015


Tečaj
Nedeljko Begović
Ne zahtjeva se pristupni kod
Upis

Lekcije

Evo obrisa predavanja:

1. Fizikalna optika

Osnove fizikalne optike

2. Posebna teorija relativnosti

Osnove specijalne teorije relativnosti.

3. Kvantna fizika

Povratak na vrh