Skip to content
Fizika

dm-Fizika


Tečaj
Nedeljko Begović
Ne zahtjeva se pristupni kod
Upis

O nama

Sadržaji fizike na državnoj maturi

Tečaj je namijenjen srednjoškolcima i njihovim nastavnicima za pripremu ispita državne mature iz fizike. Tečaj sadrži gradivo fizike koje je usklađeno s odobrenim Nastavnim planom i programom za fiziku u gimnazijama, na kojem se temelji ispitni katalog iz fizike.

Kroz konkretne opise onoga što učenik treba znati, razumjeti i moći učiniti, pojašnjen je način na koji se navedena znanja i vještine provjeravaju na državnoj maturi.

Tečaj obuhvaća sljedeća područja:

  1. Matematička i eksperimentalna znanja i vještine u fizici
  2. Mehanika
  3. Termodinamika
  4. Elektromagnetizam
  5. Titranje i valovi, optika
  6. Moderna fizika

U prvom poglavlju Primjena matematičkih i eksperimentalnih znanja i vještina u fizici dani su osnovni pojmovi iz fizike te se obrađuju mjerenja u fizici i račun pogrešaka.

U poglavljima od drugog do šestog u uvodnom se dijelu ukratko razlaže teoretski sadržaj s odgovarajućim formulama, nakon čega slijede zadaci te njihova rješenja na kraju svakog poglavlja.

Za detalje pogledajte ispitni katalog za šk.god. 2011.-2012.

Povratak na vrh